Visual Design Softscape  AB
 

Dan Byström

Personuppgifter

Namn Dan Byström
Född 1967
Utbildning Matematikerlinjen 160 p, datateknisk gren, 1991
Fyraårig Teknisk linje, el/tele, 1986
Adress Bastebergsvägen 19
421 66 Västra Frölunda
Telefon 0708 - 68 65 78
Mejl

 

Visitkort

Anställningar

  • Visual Design Softscape AB, 1995 -
  • Ericsson Software Technology AB, 1994 - 1995
  • ADB-Partner Nordic AB, 1985 - 1994

Kompetensprofil

  • Programutveckling, främst i programspråken C#, Visual C++, Visual Basic, Java och Assembler.
  • Utveckling av WEB-baserade lösningar med Java, Macromedia Flash, ASP etc.
  • Konstruktion av kundlösningar med MS Office-programmen som byggstenar.
  • Design av grafiska gränssnitt och fokusering på användarvänlighet.
  • Konstruktion av kundanpassade Custom Controls; VBX, OCX, ActiveX.
  • Utveckling av systemnära applikationer/ delsystem: datakommunikation och grafik, drivrutiner för hårdvara och hastighetskritiska rutiner etc.

Några referensprojekt

PurmoMaster 2005, 1998-2007
Beräkningsprogram för dimensionering av radiatorer.
Utvecklad i Visual Basic.

WordFinder Grammatik 2.5, 2000-2003
Engelsk grammatikkontroll - direkt i mängder av applikationer, t ex MS Word, MS Outlook, Anteckningar, ICQ, ...
Utvecklad i Visual C++.

agrid, 1998-1999
Kalkylark som Java applet.
Utvecklad i Visual J++.

KreditFakta OnLine, 1997-2000
Utvecklad i Visual Basic.

ParGuiden Online, 1997-1999
Utvecklad i Visual J++.

Call Center Popup, 1997
Programvara för att skicka meddelanden mellan maskiner via TCP/IP. En vidareutveckling av "WinPopup".
Utvecklad i Visual Basic.

Den Digitala Skolbänken, 1995-1996
IT-plattform för grundskolan.
Utvecklad i Visual Basic och Visual C++.

Tilda, 1995-1996
Grafiskt gränssnitt till medlyssningsutrustning för call-centers.
Utvecklad i Visual Basic.

DBPush, DBTTip, DBHots & DBAppMon, 1994-1995
Programutvecklingshjälpmedel (VBX-komponenter) med nöjda användare och utvecklare världen över.
Utvecklade i Visual C++.

ENOK, 1993-1995
Konstruktion + manus till multimedialt äventyrsspel på CD-ROM för högstadieelever. Utbildar spelaren i tandvård och tandhälsa.
Utvecklad i Authorware, Visual Basic och Visual C++.

SwitchMaster, 1994-1995
Client-serverlösning för konfigurering av telefonväxlar i call-centers.
Utvecklad i Visual Basic.

Dokumentformateringsprogram, 1992-1993
Formatering av frågeformulär för optisk läsning.
Utvecklad i WordBasic i Microsoft Word.

TC-Tid, 1992
Övervakning, insamling och sammanställning av intervjuares tidsanvändning i call-centers.
Utvecklad i C, Assembler och Visual Basic. DOS och Windows.

infobox 1987-1988
Multimediasystem för publik turistinformation med interaktiv video. Konstruktion av grafiska musstyrda riteditorer, databaser etc.
Utvecklad i C och Assembler under MS DOS.

SESAM 1986-1993
Generell kommunikationsprogramvara med drivrutiner för asynkron höghastighetskommunikation, högupplösande grafik, terminalemuleringar, filöverföringsprotokoll, TCP/IP m m.
Utvecklad i C och Assembler under MS DOS.


Ekeforshus Ekeforshus AB 2007-05-21
Ekeforshus