Visual Design Softscape  AB
 
PurmoMaster PurmoMaster 2010
Radiatorberäkningsprogram

PurmoMaster 2010 är ett mycket användarvänligt och mångsidigt beräkningsprogram i första hand avsett för beräkning och dimensionering av nya anläggningar, men går även att använda vid injustering av befintliga anläggningar eller projekt där både befintligt och nytt förekommer.
Värmebehov Förutom beräkning av effektbehovet på ett mycket enkelt och rationellt sätt beräknas automatiskt U-medelvärden och U-medelvärdekrav för både delprojekt och total anläggning.
Ettrörsslinga Dimensionering av radiatorer, konvektorer, tilluftsradiatorer och rör fram till stamstrypventil, pump eller panna. Beräkning av instrypningsvärden per slinga.
Tvårörsstam Dimensionering av radiatorer, konvektorer, tilluftsradiatorer och rör fram till stamstrypventil, pump eller panna. Beräkning av instrypningsvärden för vald ventiltyp.
Rör Dimensionering av rörstråk från stamstrypventiler till pump, panna eller annan värmekälla. Beräkning av instrypningsvärden för stamstrypventilerna.
Omräkning Ett enkelt sätt att räkna om från tidigare förekommande och nuvarande typer av gamla radiatorer som förekommit i Sverige till vår moderna Purmo-radiator.
Rörmaterialregister Öppet register där Du som användare har möjlighet att registrera de eventuella rörtyper som just Du saknar. Registreras på samma sätt som de rör som finns med i programmet.
Utskrifter Beräkningsutskrift: innehåller all teknisk beskrivning som erfordras för projektet. Materialspecifikation: innehåller sammanställningar av radiatorer, ventiler, termostater, rör samt systemets totala volym.


Nyheter i
PurmoMaster 2010


Klicka på bilden för förstoring!   I PurmoMaster 2010 bygger du upp dina 2-rörsystem enbart med begreppen gren och radiator (och dina rörsystem med gren och strypventil). Du behöver inte längre lära dig begrepp som HUV, R-G eller G-M1. Begreppet ledningstyper har helt gått i graven!

Genom att i en trädvy lägga in grenar och radiatorer på "rätt" ställen beskriver du intuitivt för PurmoMaster 2010 hur ditt system ser ut.

Har du någon gång använt Utforskaren i Windows så känner du omedelbart igen dig!

Positionsraderna är förresten helt omgjorda. Du kan flytta både kolumner och rader m h a drag-and-drop. Kopiera och flytta hela grensystem genom att bara dra dem med musen dit du önskar.


Ändå svårt att överblicka hur ditt system ser ut?

Klicka på kristallkulan och titta på Flödesschemat!!! Även denna bild skapar PurmoMaster 2010 helt med automatik!!! Men här kan du behöva hjälpa till lite själv. Högerklicka på de olika ledningarna och berätta för PurmoMaster 2010 vilket håll du vill att ledningarna ska gå (uppåt, nedåt, vänster eller höger) samt om du vill att ledningen ska ha en böj och åt vilket håll den ska gå.

Både flödesschemat och trädet kan du skriva ut på din skrivare och även spara till fil så att bilden kan importeras till ditt favoritritprogram.
  Klicka på bilden för förstoring!

Klicka på bilden för förstoring!   Som om inte det nya sättet att arbeta vore nog så har vi även försett PurmoMaster 2010 med en Guide för att skapa 2-rörsystem!

Upp till 152 radiatorer kan infogas från en grafisk bild. När du byggt upp ditt nya system och klickar på Infoga så lägger PurmoMaster 2010 direkt in det nya systemet i dina posistionsrader och skapar din nya trädstruktur helt automatiskt!

Om det system du vill bygga är för stort eller för komplicerat för guiden så använder du guiden igen och bygger vidare från det guiden redan skapat åt dig!

Märk att du aldrig behöver rita något. Du "skruvar" bara på tumhjulen i bilden för att ställa in antal radiatorer och längder på rören!!!

Låter det som magi? Det är därför vi försett knappen som leder dig till Guiden med en trollkarlsmössa!!!

Trevligt med lite färg och form?

I Inställningar... väljer du vilken bakgrundsbild du vill ha i PurmoMaster 2010. Välj bland de medskickade bilderna eller lägg dit din personliga bild.
  Klicka på bilden för förstoring!

Lite andra nyheter
  • PurmoMaster 2010 är dokumentorienterat. Du känner igen menyernas uppbyggnad från program som MS Word och MS Excel.
  • PurmoMaster 2010 lagrar dina projekt som vanliga filer (dokument) baserade på XML-teknik istället för i en databas. Programuppgraderingar kommer att kunna ske problemfritt.
  • PurmoMaster 2010 är både snabbare och kräver mindre minne än sin föregångare.
  • PurmoMaster 2010 läser exporterade projekt från tidigare versioner och konverterar dem automatiskt till det nya formatet.
  • PurmoMaster 2010 innehåller en "ångra"-funktion där du kan ångra varenda förändring av positionsraderna du gjort sedan uppstart av programmet.
  • PurmoMaster 2010 arbetar med klippbrädet - klipp ut, kopiera och klistra in hela grensystem med en enda tangenttryckning eller musklick.
  • PurmoMaster 2010 har ett helt omgjort installationsprogrammet och består av en enda fil. Det talar desstom svenska om du har ett svenskt operativsystem.

Till nedladdningssidan

102


Ekeforshus Ekeforshus AB 2010-05-04
Ekeforshus